ใจความสำคัญที่ ปธน.จีนสื่อสารผ่านการประชุมวิสามัญว่าด้วยความร่วมมือต้านโควิด-19 ระหว่างจีน-แอฟริกา

June 19, 2020