บทวิเคราะห์ : ข้อเสนอของจีนชี้ทิศทางความร่วมมือต้านโควิด-19 แก่ประชาคมโลก

June 19, 2020