กต.จีนแถลงเตือนสหรัฐฯหยุดใช้กฎหมายแทรกแซงเขตซินเจียงของจีน

June 19, 2020