คำปราศรัยเป็นลายลักษณ์อักษรของปธน.จีนในพิธีเปิดประชุมฟอรั่มความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

June 19, 2020