ความร่วมมือ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ก้าวทวนกระแส แสดงความเหนียวแน่นที่แข็งแกร่งและพลังชีวิตที่เปี่ยมล้น

June 19, 2020