ความร่วมมือ “1 แถบ 1 เส้นทาง” ควรเป็นแกนนำปกป้องการโลกาภิวัฒน์และปฏิรูปการบริหารจัดการโลกให้สมบูรณ์

June 19, 2020