จีนยินดีสนับสนุน 5 ด้านแก่หุ้นส่วนความร่วมมือ“1 แถบ 1 เส้นทาง”

June 19, 2020