บทวิเคราะห์: สภาพความเป็นจริงในเขตซินเจียงเป็นการโต้แย้งที่ทรงพลังที่สุดต่อคำโกหกของนักการเมืองสหรัฐฯ

June 20, 2020