บทวิเคราะห์: หลักฐานชัดเจนด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในเขตซินเจียงเปิดโปงคำกล่าวเท็จของนักการเมืองอเมริกัน

June 20, 2020