ฮ่องกงทุ่มงบ 4,800 ล้านดอลลาร์ฯ ประกันการมีงานทำ เอื้อประโยชน์นายจ้างกลุ่มแรก 25,500 ราย

June 23, 2020