บทวิเคราะห์ หากสหรัฐฯ อยากจะตัดความสัมพันธ์กับจีนผลกระทบจะอยู่ที่ภาคธุรกิจ

June 23, 2020