ปธน.จีนบรรยายความสัมพันธ์จีน-ยุโรปหลังโควิด

June 23, 2020