บทวิเคราะห์:จีน-ยุโรปเร่งสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลต่อโลกยิ่งขึ้น

June 25, 2020