สื่อต่างชาติชมการป้องกันโควิดของปักกิ่ง แบบอย่างต้านโควิดในอนาคต

June 25, 2020