ปธน.จีนบรรยายความสัมพันธ์จีน-ยุโรปหลังโควิด

June 26, 2020