สื่ออเมริกันชี้นโยบาย “อเมริกามาก่อน” ทำให้ประเทศโดดเดี่ยว

June 29, 2020