ทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 เกิน 9.84 ล้านราย มีสถิติสูงสุดในวันที่ 28 มิถุนายน

June 29, 2020