ปธน.จีนออกคำสั่งสำคัญเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

June 29, 2020