ปักกิ่งเสร็จสิ้นการตรวจกรดนิวคลีอิกกว่า 8 ล้านคน

June 29, 2020