แวดวงต่างๆ ในฮ่องกงคัดค้านสหรัฐฯ แทรกแซงกิจการฮ่องกงและกิจการภายในของจีน

June 29, 2020