กต. จีน เตือนนักการเมืองสหรัฐฯ หยุดบิดเบือนข้อเท็จจริงหลอกลวงชาวโลก

June 30, 2020