กต.จีน เตือนนักการเมืองสหรัฐฯ หยุดให้ร้ายจีน

June 30, 2020