กต.จีนระบุจะจำกัดวีซ่าชาวอเมริกันที่ประพฤติไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการแทรกแซงกิจการฮ่องกง

June 30, 2020