ทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 เกิน10 ล้านคน องค์การอนามัยโลกชี้การแพร่ระบาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

June 30, 2020