ก.ต จีน ชี้ไม่หวั่นไหวต่อผู้มีเจตนาร้ายทำลายความสัมพันธ์จีน-แอฟริกา

June 30, 2020