ทั่วโลกพากันวิจารณ์หลังสหรัฐฯ กว้านซื้อยา Remdesivir

July 3, 2020