บทวิเคราะห์: ‘ไมค์ ปอมเปโอ’ หมายใช้สหภาพยุโรปเป็นหุ่นเชิด

July 3, 2020