ตำรวจปักกิ่งเตือนชาวเมืองให้ความร่วมมือมาตรการป้องกันควบคุมโรค

July 4, 2020