ความยุติธรรมอยู่ในใจชาวโลก กว่า 70 ประเทศสนับสนุนจีนบัญญัติกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับฮ่องกงในที่ประชุมสหประชาชาติ

July 4, 2020