ปธน.จีนและกานาส่งสารยินดีครบ 60 ปีสถาปนาความสัมพันธ์สองประเทศ

July 6, 2020