ปธน.จีนส่งสารแสดงความยินดีประชุมรัฐมนตรีความร่วมมือจีน-อาหรับ ครั้งที่ 9

July 8, 2020