ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดชี้เชื้อโควิด-19 อาจ “แฝงตัว” อยู่ทั่วโลกนานแล้วตั้งแต่ก่อนระบาด

July 8, 2020