สถาบันวิจัยสิทธิมนุษยชนจีนชี้ “สิทธิมนุษยชนแบบสหรัฐฯ” เต็มไปด้วยความเสแสร้ง

July 10, 2020