ผู้นำจีน-รัสเซียคุยโทรศัพท์ ยืนยันจะสนับสนุนกันอย่างแน่วแน่

July 10, 2020