(เรื่องเล่างานบรรเทาความยากจน) จากหมู่บ้านยากจนสู่พื้นที่สาธิตเศรษฐกิจแบบกรรมสิทธิ์รวม

July 10, 2020