ก.ต จีน ชี้พฤติกรรม รมต.ตปท.สหรัฐ บั่นทอนความสัมพันธ์ของสองประเทศ

July 29, 2020