ปธน.จีน ส่งสารแสดงความยินดีในพิธีเปิดโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่น ITER

July 29, 2020