เมืองโฝซานจัดถ่ายทอดสดแก้ปัญหาความยากจนยากพื้นที่ภูเขา

July 29, 2020