ยูนิเซฟชี้ โควิด-19 เพิ่มตัวเลขเด็กขาดสารอาหารทั่วโลก 6.7 ล้านคน

July 29, 2020