การประชุมประจำปีครั้งที่ 5 ของ AIIB มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจเอเชีย

July 29, 2020