กต.จีนระบุ ยินดีเสริมการหารือ “แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้” กับอาเซียน

July 30, 2020