ฝ่ายต่างๆ ชื่นชมความพยายามร่วมต้านโควิค-19 ของธนาคาร AIIB

July 30, 2020