รมต.ต่างประเทศจีน-ญี่ปุ่นคุยโทรศัพท์ย้ำร่วมกันช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วโลก

July 30, 2020