ปักกิ่งระบุผลตรวจกรดนิวคลีอิกจากกลุ่มตัวอย่างในเขตชางผิงไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

July 31, 2020