โฆษก กต. จีนโต้กลับคำพูดของรมต.สหรัฐฯอีกครั้ง

July 31, 2020