กต.จีนแถลงค้านการเผยแพร่ข่าวลือ “การคุกคามจากจีน”

July 31, 2020