ปธน. จีนส่งสารแสดงความยินดีต่อปธน.วานูอาตูเนื่องในโอกาสครบ 40 ปี วันประกาศเอกราช

July 31, 2020