บทวิเคราะห์ :“ข้อเสนอของจีน” ให้สัญญาณสนับสนุน AIIB เป็นเวทีพัฒนาพหุภาคีอย่างเด็ดเดี่ยว

July 31, 2020