“เมืองไท่หยวน” เปลี่ยนโฉมใหม่ด้วยการบริหารจัดการ “แม่น้ำเฝินเหอ”

July 31, 2020