ธนาคาร AIIB ย้ำจะยึดหลักแนวคิดพหุภาคีต่อเนื่อง

July 31, 2020